Om Furnes

fabrikk_2012

Furnes Jernstøperi AS grundades 1958 i Brumundal och flyttade till Stange kommun 1967.

Genom en fusion med Hamjern 1997 ändrades företagsnamnet till Furnes-Hamjern SCC, men efter en fission med Hamjern 2011 tog man tillbaka det gamla namnet 2014. 

Furnes Jernstøperi AS och dess dotterbolag i Danmark, Randers Jernstøberi AS, ägs till 100 % av koncernen Øyhovden Invest AS.

Øyhoven Invest AS äger Hamjern AS, Øyhovden Trading, Hamjern Bil Gruppen, Munck gruppen, och Øyhovden egendom. Koncernen har en omsättning på cirka 700 miljoner kronor och har totalt cirka 285 anställda.

 

Furnes Jernstøperi AS har idag ca 80 anställda med en omsättning på cirka 170 miljoner kronor. Företaget exporterar främst till Skandinavien (ca. 55%), men arbetar även mot den tyska marknaden.

Vårt gjuteri är uppbyggt kring en Heinrich Wagner Sinto formlinje. Linjen har stor kapacitet och gjutformens mått är 1000x1000x300/200. Smältningen sker i två 6-tons elektriska ugnar och gjutningen sker automatiskt från en gjut/stöp-automat.

FURNES har ett modernt laboratorium och en aktiv produktutvecklingsavdelning. Våra modeller fräses in från 3D CAD i egen verkstad.

Registrerat varumärke
Vår tradition av brunnslock, ramar, galler och andra gjutna produkter går tillbaka ända till 1897. Furnes Jernstøperi AS tillverkar idag alla typer av gjutjärn och är en av de största gatugodstillverkarna i Norden. Dessa produkter lanseras under varumärket FURNES®.
FURNES_png
Absolut Kvalitet
Koncernens vision är absolut kvalitet. Kvalitetsbegreppet är således utvidgat till att omfatta alla nivåer i vår verksamhet och våra relationer med kunder och samarbetspartners.
   
LongLife
PREMIUM
REGULAR
BASIC
TEMPORARY